Allt om Personlig Assistans

Rätt till personlig assistans.

Om din funktionsnedsättning är omfattande och om du inte själv klarar din vardag så kan du ha rätt till personlig assistans.

Vad det innebär.

Det kan innebära att du får en eller flera assistenter som kan hjälpa dig med det som du inte klarar av på egen hand. Syftet med detta är att du ska leva ett så självständigt liv som bara är möjligt.

LSS-lagen

Personlig assistans infördes i Sverige år 1994. Det är LSS-lagen (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) som reglerar den personlig assistansen.

Om en person bedömts ha 20 timmar grundläggande behov per vecka så beviljar Försäkringskassan även assistanstid för andra personliga behov. Andra personliga behov kan vara:

  • Städning
  • Inköp
  • Matlagning
  • Stöd att arbeta
  • Vara förälder
  • Utöva fritidsintressen

Du kan få personlig assistans om

  • Du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov. Det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten.
  • Du inte har fyllt 65 år när du ansöker.
  • Du är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Du kan inte få personlig assistans när det finns andra som ska hjälpa dig. Det betyder att du inte får assistans om du bor i en gruppbostad, eller för tid som du vårdas på en institution. Om du blir inlagd på sjukhus en kortare tid så måste det finnas särskilda skäl för att du ska få ersättning, till exempel att du behöver hjälp av någon som känner dig väl.
Om du arbetar inom vården behöver du speciella kläder, du kan läsa mer här om vårdkläder. De ska vara både praktiska och tåliga.

För vem? Vilka tjänster?
När du väljer Personlig Assistans
Miljö, kvalitets- och säkerhetspolicy
Mission, vision och värderingar
Ledsagarservice och avlösarservice